Đại cương Răng Hàm Mặt – Các bộ răng

By | 21/03/2014

Đại cương Răng Hàm Mặt

I. Các bộ răng
1. Bộ răng sữa

 • Răng sữa có vai trò rất quan trọng trong
  • Tiêu hoá: nhai nghiền thức ăn.
  • Giữ khoảng cho răng vĩnh viễn.
  • Phát âm và thẩm mỹ.
  • Đồng thời, kích thích sự phát triển của xương hàm nhất là sự phát triển chiều cao cung răng qua hoạt động nhai.
 • Bộ răng sữa gồm 20 chiếc.

Ở mỗi phần tư hàm, có hai răng cửa (răng cửa giữa và răng cửa bên), một răng nanh và hai răng hàm (răng cối thứ nhất và răng cối thứ hai)

 • Tên răng Ký kiệu
  • Răng cửa giữa là răng sữa số 1
  • Răng cửa bên 2
  • Răng nanh 3
  • Răng hàm thứ nhất (cối 1) 4
  • Răng hàm thứ hai (cối 2) 5

2. Bộ răng vĩnh viễn

 • Gồm 32 chiếc, ở mỗi phần tư hàm, có hai răng cửa (răng cửa giữa và răng cửa bên), một răng nanh, các răng này thay thế cho các răng sữa cùng tên tương ứng; hai răng hàm nhỏ (răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ thứ hai, thay thế cho các răng hàm sữa) và ba răng hàm lớn (răng hàm lớn thứ nhất, răng hàm lớn thứ hai và răng hàm lớn thứ ba; các răng này không thay thế cho răng sữa nào cả, đặc biệt răng hàm lớn thứ nhất còn gọi là răng-sáu-tuổi mọc lên rất sớm, cùng tồn tại với các răng sữa nên rất dễ nhầm với răng sữa và không chăm sóc đúng mức).

 • Răng vĩnh viễn
  • 1: Răng cửa giữa và răng cửa bên trên
  • 2: Răng cửa giữa và răng cửa bên dưới
  • 3: Răng nanh trên
  • 4: Răng nanh dưới
  • 5: Răng hàm nhỏ thứ nhất, thứ hai trên
  • 6: Răng hàm nhỏ thứ nhất, thứ hai dưới
  • 7: Răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai và răng khôn trên
  • 8: Răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai và răng khôn dưới 1 35 7 2 6 4 8
 • Ký hiệu
  • Răng cửa giữa là răng vĩnh viễn số 1
  • Răng cửa bên 2
  • Răng nanh 3
  • Răng hàm nhỏ thứ nhất (cối nhỏ 1) 4
  • Răng hàm nhỏ thứ hai (cối nhỏ 2) 5
  • Răng hàm lớn thứ nhất (cối lớn 1: răng-sáu-tuổi) 6
  • Răng hàm lớn thứ hai (cối lớn 2: răng-mười-hai-tuổi) 7
  • Răng hàm lớn thứ ba (cối lớn 3: răng khôn) 8

3. Bộ răng hỗn hợp

 • Gồm răng sữa và răng vĩnh viễn cùng tồn tại trên cung hàm trong khoảng từ 6-12 tuổi

Tài liệu tham khảo: Bài giảng Trường Đai học y dược Thái Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *