Cách gọi tên răng theo Liên Đoàn Nha Khoa Quốc Tế (FDI) 10/1970

By | 21/03/2014

Để gọi đầy đủ và gọn tên các răng theo vị trí phải trái, trên dưới, người ta dùng hai chữ số ký hiệu là xy:

1. Chữ số đầu (x) chỉ vùng

 • Răng hai hàm đựơc chia thành 4 vùng:

1.1. Đối với răng vĩnh viễn

 • Vùng 1: cho tất cả các răng hàm trên bên phải.
 • Vùng 2: cho tất cả các răng hàm trên bên trái.
 • Vùng 3: cho tất cả các răng hàm dưới bên trái.
 • Vùng 4: cho tất cả các răng hàm dưới bên phải.

1.2. Đối với răng sữa

 • Vùng 5: cho tất cả các răng hàm trên bên phải.
 • Vùng 6: cho tất cả các răng hàm trên bên trái.
 • Vùng 7: cho tất cả các răng hàm dưới bên trái.
 • Vùng 8: cho tất cả các răng hàm dưới bên phải.

2. Chữ số sau (y) chỉ loại răng

 • Sơ đồ 1: Bốn vùng của răng vĩnh viễn Sơ đồ 2: Bốn vùng của răng sữa.
 • Ví dụ:
  • Gọi tên răng hàm lớn thứ hai hàm trên bên phải vĩnh viễn là răng 17.
  • Gọi tên răng hàm thứ nhất hàm dứơi bên trái sữa là răng 74.

III. Các phần của răng

 • Răng có hai phần: Thân răng và chân răng, được phân cách bởi cổ răng giải phẫu.

1. Thân răng

 • Là phần trông thấy được ở trên cổ răng giải phẫu,
 • Thân răng có 5 mặt:
  • Mặt nhai (của răng hàm), rìa cắn (của nhóm răng cửa trước): qua đó, có sự tiếp xúc các răng hàm đối diện để cắn xé, nhai, nghiền thức ăn. Ở mặt nhai có các núm (múi) răng, được phân cách nhau bởi các rãnh.
  • Mặt ngoài: còn gọi là mặt má (hành lang) đối với răng hàm, mặt môi (tiền đình) đối với răng trước cửa.
  • Mặt trong: còn gọi là mặt vòm miệng đối với các răng hàm trên, mặt lưỡi đối với các răng hàm dưới.Hai mặt bên: mặt gần là mặt bên của răng nằm gần đường giữa, mặt xa là mặt bên của răng nằm xa đường giữa.

2. Chân răng

 • Là phần được cắm vào xương ổ răng của xương hàm, được che phủ trên cùng bởi lợi bám ở cổ răng, tận cùng bằng chóp chân răng. Số lượng chân tùy loại răng và vị trí của nó:

2.1. Đối với răng vĩnh viễn

 • Một chân: các răng cửa, răng nanh, các răng hàm nhỏ hàm dưới, răng hàm nhỏ thứ hai hàm trên.
 • Hai chân: răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên (gồm một chân ngoài và một chân trong), răng hàm lớn thứ nhất và răng hàm lớn thứ hai hàm dưới (gồm một chân xa và một chân gần).
 • Ba chân: răng hàm lớn thứ nhất và thứ hai hàm trên (gồm hai chân ngoài và một chân trong).
 • Số chân bất thường: răng khôn và các trường hợp ngoại lệ ở các răng khác có số lượng chân thay đổi.

2.2. Đối với răng sữa

 • Một chân: các răng cửa, răng nanh.
 • Hai chân: các răng hàm (cối) dưới (gồm một chân xa và một chân gần).
 • Ba chân: các răng hàm (cối) trên (gồm hai chân ngoài và một chân trong).

Tham khảo: Bài giảng Răng hàm mặt – Y Hà Nội; Y Thái Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *