Đại cương Răng Hàm Mặt – Cấu trúc răng

By | 22/03/2014

Răng được cấu tạo bởi ba thành phần: men, ngà và tủy răng.

1. Men răng

  • Men răng là thành phần cứng nhất cơ thể, gồm 96% vô cơ, chủ yếu là Hydroxy apatit, 3% nước, 1% hữu cơ. Men bao phủ thân răng, hầu như không có cảm giác.

2. Ngà răng

  • Ngà răng ít cứng hơn men răng, gồm 70% vô cơ, 30% hữu cơ và nước, ngà liên tục từ thân đến chân răng, tận cùng ở chóp răng (Apex), trong lòng chứa buồng tủy và ống tủy. Ngà có cảm giác vì chứa các ống thần kinh Tomes.

3. Tủy răng

  • Tuỷ răng là mô lỏng lẻo trong buồng và ống tủy, là đơn vị sống chủ yếu của răng. Trong tủy có mạch máu, thần kinh, bạch mạch …

Tham khảo : Bài giảng Răng Hàm Mặt – ĐH Y Dược Thái Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *