Một số phân loại Sâu răng

By | 13/04/2014

1. Theo vị trí tổn thương

– Sâu hố rãnh

– Sâu mặt nhẵn

–  Sâu xê măng

2. Theo tiến triển của tổn thương

Sâu răng cấp tính

Sâu răng mạn tính

Sâu răng tiến triển

Sâu răng ổn định

3. Phân loại theo Black

Loại 1: sâu ở vị trí các hố và rãnh của răng hàm

Loại 2: sâu ở mặt bên các răng hàm

Loại 3: sâu mặt bên các răng cửa nhưng chưa có tổn thương rìa cắn

Loại 4: sâu ở mặt bên các răng cửa có tổn thương rìa cắn

Loại 5: sâu cổ răng

4. Phân loại theo độ sâu

–  Sâu men

– Sâu ngà nông

– Sâu ngà sâu

5. Phân loại theo các lỗ sâu đã được hàn

Sâu răng thứ phát: sâu răng mới phát sinh trên một răng đã được hàn

Sâu răng tái phát: sâu răng tiếp tục phát triển ở rìa lỗ hàn   cũ

6. Phân loại sâu răng theo tuổi

Sâu răng ở trẻ em

Sâu răng ở người trưởng thành

Sâu răng ở người già

Ngoài ra còn phân loại theo “Site and size”: theo vị trí và kích thước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *