Tuyển tập các Bài giảng về Mắt

By | 25/06/2014

Với mỗi môn học chuyên khoa lẻ, việc nắm bắt giải phẫu, sinh lý là rất cần thiết, Mắt cũng vậy
Mắt là cơ quan cảm giác đảm nhiệm chức năng thị giác. Nhờ có mắt con người mới tìm hiểu và nhận biết được môi trường xung quanh, tạo điều kiện cho trí tuệ ngày càng phát triển.
Các nội dung bài giảng trong tệp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *