Category Archives: Cận lâm sàng

Phương pháp nhuộm soi trực tiếp Zielh-Neelsen tìm AFB

1. Nguyên tắc tiến hành:    Nhuộm Zielh-Neelsen được sử dụng cho nhuộm soi AFB. Chất nhuộm carbol fuchsin (Đỏ Fucsin) dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ gắn hữu cơ với axit mycolic có trong vách tế bào vi khuẩn và không bị mất sau khi tẩy mầu và nhuộm với xanh methylene, tạo hình… Read More »

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN THƯỜNG QUY Có nhiều xét nghiệm sinh hóa được dùng để đánh giá chức năng gan nhưng tùy theo từng bệnh cảnh lâm sàng mà người ta chọn thực hiện những xét nghiệm thích hợp. Các xét nghiệm này có thể được làm lại nhiều lần để đánh giá tiến… Read More »