Bảng tổng hợp các Ý nghĩa xét nghiệm lâm sàng

By | 26/04/2014

Các xét nghiệm lâm sàng giúp cho chuẩn đoán bệnh và điều trị, theo dõi tiên lượng bệnh, Dưới đây là ý nghĩa các thông số tổng hơp nhất về sinh hóa máu, nước tiểu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *