Một số phương pháp điều trị gãy cổ xương đùi

By | 18/10/2014

Cho đến nay có rất nhiều phương pháp điều trị gãy cổ xương đùi được áp dụng. Nhóm các phương pháp sau thường được sử dụng

1. Đối với gãy cổ xương đùi mới.

+ Chỉnh hình : Nắn kéo bó bột hoặc kéo liên tục
Phương pháp này áp dụng cho bệnh nhân không có đủ điều kiện phẫu thuật( Mắc các bệnh lí toàn thân… ), song nhược điểm nhiều và kết quả thu được rất hạn chế

+ Phẫu thuật cho kết quả tốt hơn.
PP đóng đinh ngoài khớp kiểu Smith Petersen
PP đóng đinh nẹp vít AO
PP bắt 3 vít ngoại khớp theo tư thế chân vạc
PP Bắt nẹp vít gấp góc 130 độ đúc liền khối, đinh nẹp vít to
PP xuyên chùm đinh Kirschner
PP thay chỏm khớp nhân tạo…

2. Điều trị biến chứng gãy

+ Khớp giả :
Đóng đinh Smith Petersen cho các gẫy còn mới, chỏm không bị tiêu
Đục xương giữa 2 mấu chuyển, hoặc cắt xương hình chêm giữa 2 mấu để thay đổi điểm tì
Thay chỏm ở người già hoặc chỏm đã bị tiêu

+ Can lệch
Nếu ảnh hưởng tới vận động thì mổ chỉnh trục bằng đục xương hình chêm giữa 2 mấu chuyển, kết  xương bằng nẹp có góc và vít theo Pauwels hoặc đục xương giữa 2 mấu chuyển theo Putti

+ Thoái hóa khớp và tiêu chỏm
Người trẻ điều trị làm cứng khớp cho bênh nhân
Người gia thì phẫu thuật thay chỏm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *