Cách Nhớ Tên Nhanh Các Vị Thuốc Đông Y

By | 12/02/2014

ĐỂ NHỚ TÊN CÁC VỊ THUỐC MÌNH ĐÃ SẮP XẾP
CHÚNG TẠO THÀNH NHỮNG CÂU CHUYỆN, ĐỌC RẤT CHI LÀ BUỒN CƯỜI NHƯNG HY VỌNG
CHÚNG SẼ GIÚP CÁC BẠN ĐƯỢC NHIỀU.
CẢNH BÁO: THEO NHƯ CUỐN SÁCH “TÔI TÀI

1, THUỐC BỔ ÂM : SA SÂM, MẠCH MÔN ĐÔNG,
THIÊN MÔN ĐÔNG, CÂU KỶ TỬ, QUY BẢN (YẾM
RÙA), MIẾT GIÁP (MAI BA BA), THẠCH HỘC,
NGỌC TRÚC, BÁCH HỢP, BẠCH THƯỢC

CÂU CHUYỆN : MỘT CÔ GÁI ( THUỐC BỔ ÂM )
KHÔNG MAY BỊ RƠI ( SA SÂM ) XUỐNG BIỂN
ĐÔNG ( MẠCH MÔN ĐÔNG, THIÊN MÔN ĐÔNG ),
TƯỞNG RẰNG MÌNH SẼ CHẾT ( CÂU KỶ TỬ)
NHƯNG MAY SAO CÔ GẶP MỘT CHÚ RÙA ( QUY
BẢN) VÀ MỘT CHÚ BA BA ( MIẾT GIÁP ) , HAI
CON VẬT ĐƯA CÔ ĐẾN MỘT BÃI ĐÁ ( THẠCH
HỘC ), TRÊN ĐÓ MỌC RẤT NHIỀU TRÚC ( NGỌC
TRÚC) VÀ Ở ĐÂY CÔ ĐÃ GẶP HÀNG TRĂM
( BÁCH HỢP ) NGƯỜI DA TRẮNG( BẠCH
THƯỢC ). TỪ ĐÓ CÔ SỐNG RẤT HẠNH PHÚC VÀ
KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH TRỞ VỀ NHÀ NỮA.

2, THUỐC BỔ DƯƠNG : LỘC NHUNG, CẨU TÍCH,
BA KÍCH THIÊN, CỐT TOÁI BỔ, TỤC ĐOẠN, PHÁ
CỔ CHỈ, THỎ TY TỬ (DÂY TƠ HỒNG) , ÍCH CHÍ
NHÂN, CÁP GIỚI (TẮC KÈ), NHỤC THUNG
DUNG, ĐỖ TRỌNG

CÂU CHUYỆN : MỘT CHÀNG TRAI ( THUỐC BỔ
DƯƠNG ) DẮT THEO MỘT CON CHÓ ( CẨU TÍCH)
ĐI SĂN HƯƠU ( LỘC NHUNG ) LÀM THUỐC BỔ
XƯƠNG( CỐT TOÁI BỔ ) . CHÀNG ĐI BA NGÀY
TRỜI ( BA KÍCH THIÊN) CHƯA SĂN ĐƯỢC HƯƠU
THÌ LẠI BỊ LẠC VÀO MỘT THUNG LŨNG ( NHỤC
THUNG DUNG) , Ở ĐÂY DĂNG CHẰNG CHỊT DÂY
TƠ HỒNG ( THỎ TY TỬ ) ,SỞ DĨ CHÀNG SỐNG
SÓT ĐƯỢC LÀ NHỜ TÌM ĐƯỢC NHỮNG CÂY ĐỖ
TO (ĐỖ TRỌNG) , VỐN LÀ NGƯỜI CÓ CHÍ (ÍCH
CHÍ NHÂN) , CHÀNG ĐÃ VƯỢT QUA (PHÁ CỔ
CHỈ) RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN ĐỂ TIẾP TỤC (TỤC
ĐOẠN) CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH, NHƯNG
QUA NHIỀU NGÀY ĐI SĂN, CHÀNG KHÔNG SĂN
ĐƯỢC CON HƯƠU NÀO MÀ CHỈ BẮT ĐƯỢC VÀI
CON TẮC KÈ (CÁP GIỚI) VỀ NGÂM RƯỢU.

3, THUỐC BỔ KHÍ : ĐẲNG SÂM, THỔ CAO LY
SÂM, HOÀI SƠN (CỦ MÀI), BẠCH TRUỘT, NHÂN
SÂM, HOÀNG KỲ, CAM THẢO, ĐẠI TÁO

CÂU CHUYỆN : MỘT CHIẾC KHINH KHÍ CẦU
(THUỐC BỔ KHÍ) CÓ GẮN MỘT CHIẾC LÁ CỜ
MÀU VÀNG (HOÀNG KỲ) CHỞ RẤT NHIỀU CAM
VÀ TÁO (CAM THẢO, ĐẠI TÁO) LÊN VÙNG CAO
(THỔ CAO LY SÂM) ĐỂ ĐỔI LẤY NHÂN SÂM VÀ
ĐẲNG SÂM. KHI VỂ NGƯỜI DÂN Ở ĐÂY CÒN
MANG BIẾU HỌ RẤT NHIỀU CỦ MÀI (HOÀI SƠN)
ĐỂ ĂN DỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT CHÚ CHUỘT BẠCH
(BẠCH TRUỘT) ĐỂ LÀM CẢNH.

4, THUỐC BỔ HUYẾT : THỤC ĐỊA, A GIAO, HÀ
THỦ Ô (ĐỎ), TỬ HÀ XA (RAU THAI), TANG
THẨM (QUẢ DÂU), ĐƯƠNG QUY, BẠCH THƯỢC,
KỲ TỬ, LONG NHÃN.

CÂU CHUYỆN : NGÀY XỬA NGÀY XƯA, Ở HUYỆN
MÙ CANG CHẢI, CÓ MỘT CẬU BÉ TÊN LÀ A
GIAO , DO DINH DƯỠNG KÉM NÊN CẬU BỊ THIẾU
MÁU TRẦM TRỌNG (THUỐC BỔ MÁU) , DA DẺ
CẬU NGÀY MỘT NHỢT NHẠT (BẠCH THƯỢC) .
THẤY VẬY, MẸ CẬU CHO TIỀN CẬU ĐI MUA RAU
THAI (TỬ HÀ XA) VỀ ĂN NHƯNG CẬU KHÔNG
DÁM ĂN NÊN LẤY TIỀN ĐI MUA DÂU VÀ NHÃN
(TANG THẦM, LONG NHÃN) . DA DẺ CẬU TRỞ
NÊN HỒNG HÀO HƠN (HÀ THỦ Ô ĐỎ) . THẾ LÀ
CẬU ĐÃ KHOẺ MẠNH TRỞ LẠI, KHÔNG PHẢI
ĐƯƠNG ĐẦU (ĐƯƠNG QUY) VỚI TỬ THẦN (KỲ
TỬ) . TỪ ĐÓ CẬU QUYẾT TÂM CUỐC ĐẤT (THỤC
ĐỊA) ĐỂ TRỒNG DÂU VÀ NHÃN

5, THUỐC THANH NHIỆT TÁO THẤP : HOÀNG
LIÊN, HOÀNG CẦM, HOÀNG BÁ, KHỔ SÂM, NHÂN
TRẦN, LONG ĐỞM THẢO, RAU SAM, CỎ SỮA.

CÂU CHUYỆN : Ở MỘT VÙNG ẨM ƯỚT NỌ
(THUỐC TÁO THẤP) CÓ BA ANH EM HỌ HOÀNG
(HOÀNG LIÊN, HOÀNG CẦM, HOÀNG BÁ) SỐNG
MỘT CUỘC SỐNG RẤT CƠ CỰC (KHỔ SÂM) ĐẾN
MỨC HỌ KHÔNG CÓ ÁO ĐỂ MẶC (NHÂN TRẦN).
TÀI SẢN DUY NHẤT CỦA HỌ LÀ MỘT CON RỒNG
ĂN CỎ (LONG ĐỞM THẢO) . HÀNG NGÀY NÓ ĂN
RAU SAM VÀ CỎ SỮA.

(Còn tiếp)

One thought on “Cách Nhớ Tên Nhanh Các Vị Thuốc Đông Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *