Cách nhớ nhanh các Đường Kinh Y học cổ truyền P2

By | 16/02/2014

Dưới đây là các mẹo để ghi nhớ nhanh các đường kinh YHCT dành cho các bạn, lưu ý học kiểu gì thì các bạn cũng phải có thực hành thì mới nhớ lâu được. Mẹo này chỉ giúp bạn dễ dàng vượt qua các kì thi.

2. Kinh Thủ Thiếu Âm Tâm

Các Huyệt thường dùng là: Cực TUyền, Thiếu Hải, Linh Đạo, Thông Lý, Âm Khích, THần Môn, THiếu phủ, Thiếu xung

Câu chuyện:
Ở dưới Cực Tuyền, Từ Hải (Thiếu Hải) ngồi đàm đạo (Linh Đạo) với Lí Thông (Thông Lý). Hắn khích (Âm khích) Từ Hải Dại Gái, từ hải bực lắm, May có ông thần giữ cửa (Thần Môn) ngăn cản chứ không thiếu chút nữa đã xung ra đánh nhau (Thiếu Phủ, Thiếu Xung).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *