Cách thay đổi Favico mặc định Genesis WordPress

By | 22/02/2014

Có khá nhiều bạn thắc mắc về việc làm như thế nào để có thể thay đổi được biểu tượng Favico.

Cách 1: là Upload đề file favico vào thư mục chứa theme, mặc định ở đây.. (wp-content/themes/your-theme/images/).
Cách 2:
Để có được favicon mới để làm việc trong WordPress , bạn cần phải thêm đoạn mã sau

// Add a favicon to Genesis theme remove_action(‘genesis_meta’, ‘genesis_load_favicon’);

vào file functions.php của bạn. Đặt nó ở bất cứ đâu sau này:

require_once(TEMPLATEPATH.’/lib/init.php’);

và kết thúc trước mã

?

Cách 3 sử dụng Plugin sau
Download: Genesis Favicon Uploader

Chúc các bạn thành công?. Nếu có vướng mắc, vui lòng comment phía dưới mình sẽ hồi đáp sớm nhất

One thought on “Cách thay đổi Favico mặc định Genesis WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *