CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ THANG ĐIỂM BECK

By | 20/04/2014

–    Tổng thang điểm là: 63 điểm (21 đề mục x 3 điểm).

–    Mỗi đề mục có nhiều câu, hãy chọn một câu trả lời phù hợp nhất, không được bỏ sót đề mục nào khi chấm điểm.

–    Lấy điểm cao nhất của câu trong 1 đề mục. Nếu phân vân lấy điểm trung bình.

–    Kết quả    + Nghiệm pháp BECK: < 14 điểm E Không biểu hiện trầm cảm.

+ Nghiệm pháp BECK: từ 14->19 điểm E Trầm cảm nhẹ.

+ Nghiệm pháp BECK: từ 20->29 điểm E Trầm cảm vừa.

+ Nghiệm pháp BECK: > 30 điểm E Trầm cảm nặng.

Sau khi nghiệm pháp BECK dương tính:

+   Khi nghiệm pháp BECK > 14 điểm (có dấu hiệu trầm cảm qua nghiệm pháp BECK) nếu số điểm từ đề mục 1 đến 15 chiếm ưu thế đó là biểu hiện trầm cảm nội sinh.

+   Khi nghiệm pháp BECK > 14 điểm (có dấu hiệu trầm cảm qua nghiệm pháp BECK) nếu số điểm từ đề mục 16 đến 21 chiếm ưu thế đó là biểu hiện trầm cảm tâm căn hay trầm cảm cơ thể ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *