Tính chất phân bạc màu trong sỏi ống mật chủ

By | 31/07/2014

Sự bít tắc đường mật trong OMC làm cho mật không lưu thông xuống ruột được gây tính chất phân bạc màu, tuy nhiên có sự khác biệt đối với các trường hợp tắc mật cơ giới khác.
Sỏi OMC tính chất phân bạc màu co thể có hoặc không, thường kèm theo đợt sốt. Khi có đợt viêm do tác động của vi khuẩn, đường mật viêm phù nề, làm bít tắc hoàn toàn OMC gây phân bạc màu. Ngoài đợt viêm vẫn có mật lượng ít lưu thông xuống,
Khác với sỏi OMC, u đầu tụy tiến triển từ từ, và tăng dần do đó phân bạc màu từ từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *