Category Archives: Ngộ độc cấp cứu

BỆNH BỤI PHỔI AMIĂNG (ASBESTOSE)

BỆNH BỤI PHỔI AMIĂNG (ASBESTOSE) Giảng viên: TS. Nghiêm Thị Minh Châu  – Học Viện Quân Y 1.     Đại cương: 1.1.   Định nghĩa:  Bệnh bụi phổi Amiăng (asbertose) là một bệnh xơ hoá phổi có hoặc không kết hợp với xơ hoá màng phổi, do bụi amiăng (bụi asbert) gây ra. Các tổn thương xơ hoá… Read More »

THUỐC CHỐNG ĐỘC ĐẶC HIỆU

 THUỐC CHỐNG ĐỘC ĐẶC HIỆU                   PGS.TS Hoàng Công Minh – Học Viện Quân Y 1. KHÁI NIỆM 1.1 Định nghĩa: Thuốc chống độc đặc hiệu (antidot) là những thuốc trực tiếp hoặc gián tiếp làm mất tác dụng của chất độc. Thuốc chống độc đặc hiệu trong tiếng Anh là antidote. Từ này bắt… Read More »