Category Archives: Ngoại khoa

DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH SỬ DỤNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC

Mục tiêu: –         Chỉ định đúng các loại dịch truyền tĩnh mạch để hồi phục thể tích tuần hoàn trong mổ và khi bị giảm thể tích tuần hoàn –         Đánh giá được ưu và nhược điểm từng loại dịch để vận dụng sử dụng thích hợp trong hồi sức khi bị giảm thể tích… Read More »

CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU TỔN TH­ƯƠNG TỦY SỐNG (PGS.TS. Nguyễn Văn Chương)

Chẩn đoán định khu tổn th­ương tủy sống nhằm xác định vị trí tổn thương trên mặt cắt ngang và trên chiều dọc (chẩn đoán mức tổn th­ương) của tủy sống. I. CHẨN ĐOÁN ĐINH KHU MỨC TỔN TH­ƯƠNG TỦY SỐNG 1. Căn cứ quan trọng phục vụ chẩn đoán Trong thực hành lâm sàng,… Read More »