Phân loại Suy dinh dưỡng theo WHO, theo Wellcome

By | 02/01/2015

Phân loại này áp dụng cho trẻ em < 5 tuổi // Theo WHO
Theo tổ chức y tế thế giới: là phân loại dựa trên cân nặng so với tuổi (CN/T) lấy quần thể tham khảo là NCHS theo SD
– NCHS: National Center For Health Statistic (Trung tâm thống kê sức khỏe Mỹ)
– SD: Độ lệch chuẩn
Cụ thể chia làm 3 mức độ
+ SDD ĐỘ 1
Khi CN/T còn từ dưới -2SD đến -3SD

+ SDD ĐỘ 2
Khi CN/T còn dưới -3SD đến -4SD

+ SDD ĐỘ 3
Khi CN/T còn từ dưới -4SD

Ưu điểm: phân loại nhanh chính xác theo từng tháng tuổi, giới áp dụng rộng rãi trong cộng đồng và nghiên cứu khoa học
Nhược điểm: không xét đến triệu chứng phù nên có thể nhầm lẫn SDD nhẹ và SDD nặng

// Theo Wellcome
Là phân loại dựa trên CN/T , có xét tới triệu chứng phù.
Chia làm 3 loại
+ SDD nhẹ: CN/T còn từ 70% đến 80% (Từ -2SD đến -3SD)
+ SDD vừa: CN/T còn từ 60% đến 70% (Từ -3SD đến -4SD)
+ SDD nặng: gồm 3 thể. Marasmus, Kwashiorkor, thể phối hợp K-M
– Thể Marasmus. CN/T < 60%. Mất toàn bộ lớp mỡ dưới da, thường kèm theo giảm trương lực cơ, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, thiếu vitamin, biếng ăn, quấy khóc - Thể Kwashiorkor. Phù dinh dưỡng, kèm theo mảng sắc tố, chấm sắc tố, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, thiếu vitamin. Thể phối hợp K - M. Có phù dinh dưỡng, cơ thể gầy đét, thiếu máu, vitamin, rối loạn tiêu hóa...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *