Category Archives: Nhà nước pháp luật

Cấu trúc Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đề cương môn sức khỏe nhân dân Trả lời: Luật BVSKND gồm 11 chương. Chương 1. Những quy định chung Chương 2. Vệ sinh, phòng và chống dịch bệnh Chương 3. Thể dục thể thao, điều dưỡng, phục hồi chức năng Chương 4. Khám bệnh và chữa bệnh Chương 5. Y học, dược học cổ… Read More »