Cấu trúc Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân

By | 29/01/2015

Đề cương môn sức khỏe nhân dân
Trả lời:
Luật BVSKND gồm 11 chương.

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Vệ sinh, phòng và chống dịch bệnh

Chương 3. Thể dục thể thao, điều dưỡng, phục hồi chức năng

Chương 4. Khám bệnh và chữa bệnh

Chương 5. Y học, dược học cổ truyền dân tộc

Chương 6. Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh

Chương 7. Bảo vệ  sức khỏe người cao tuổi, thương bệnh binh, dân tộc

Chương 8. Kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe phụ nữ ,trẻ em

Chương 9. Thanh tra Nhà nước về y tế

Chương 10. Khen thưởng và xử lí sai phạm

Chương 11. Điều khoản cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *