Category Archives: Bệnh chuyển hóa

PHÂN LOẠI CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP

PHÂN LOẠI CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP (ARA NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION OF ARTHRITIS AND RHEUMATISM – 1983) I. CÁC BỆNH CUẢ TỔ CHỨC LIÊN KẾT 1. Viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid Arthritis – RA)  Yếu tố dạng thấp (IgM rheumatoid factor -RF) (+)  Yếu tố dạng thấp (IgM rheumatoid factor -RF) (-) 2.… Read More »

HbA1c và ý nghĩa trong chẩn đoán, theo dõi Đái tháo đường

Bình thường trong hồng cầu ở máu có chất vận chuyển oxy gọi là hemoglobin (Hb), chất này có đặc tính kết hợp tự nhiên với đường glucose một cách bền vững, khi đó gọi là HbA1c. Nồng độ HbA1c tỷ lệ thuận với nồng độ đường glucose trong máu nhưng không bị ảnh hưởng… Read More »

ĐIỀU TRỊ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG HỆ TẠO MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

ĐIỀU TRỊ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG HỆ TẠO MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu           Trong những năm gần đây, ngoài 4 phương pháp cơ bản điều trị ung thư là: Phẫu thuật, xạ trị, hoá trị… Read More »

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

II.TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 2.1- CÁC ĐỘC TÍNH CỦA HOÁ CHẤT Tổng quát, hoá chất điều trị ung thư gây ra ba loại tổn thương sau : – Gây tổn thương các cơ quan tổ chức phân chia nhanh theo cơ… Read More »

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ Bài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 1.1-         Vai trò của điều trị hoá chất trong ung thư Điều trị hoá chất (ĐTHC- Chemotherapy) bắt đầu có từ những năm 1860 khi asenic được sử dụng điều trị bệnh bạch… Read More »