Các thuốc Lao được phối hợp và cách sử dụng như thế nào?

By | 16/03/2014

Có nhiều phác đồ điều trị khác nhau, việc xây dựng các phác đồ điều trị dựa trên hiệu quả điều trị bao gồm tỷ lệ khỏi, tỷ lệ thất bại, tỷ lệ tái phát, tác dung không mong muốn của thuốc và giá thành, khả năng đảm bảo cung cấp thuốc. Do đó có nhiều phác đồ điều trị khác nhau chứ không phải có phác đồ duy nhất.

Hiện tại Việt Nam sử dụng những phác đồ sau:

–     Đối với bệnh lao mới (người bệnh chưa dùng thuốc lao hoặc dùng chưa được 1 tháng) sử dụng phác đồ: 2RHZS (E) / 6HE.

(R: Rifampicin; H: Isoniazid; Z: Pyrazinamid; S: Streptomycin; E: Ethambutol).

Cách phối hợp như sau: trong 2 tháng đầu (giai đoạn điều trị tấn công) dùng phối hợp 4 loại thuốc RHZS hoặc RHZE (cho bệnh nhân không dùng được S). Giai đoạn điều trị duy trì (6 tháng sau) dùng 2 thuốc phối hợp là H, E.   Hiện nay phác đồ sử dụng giai đoạn duy trì trong 4 tháng bằng 2 thuốc là RH đã được áp dụng ở một số nơi/

–       Đối với bệnh lao tái trị (bệnh lao tái phát, thất bại…) sử dụng phác đồ:2RHZSE / 1RHZE / 5RH3E3.

Trong 2 tháng đầu (giai đoạn điều trị tấn công) dùng phối hợp 5 loại thuốc: RHZSE; tháng thứ 3 dùng 4 thuốc RHZE; 5 tháng cuối dùng 3 loại thuốc RHE và dùng cách nhật (1 tuần 3 lần).

–    Đối với bệnh lao trẻ em: sử dụng phác đồ: 2RHZ / 4RH.

Trong 2 tháng đầu (giai đoạn điều trị tấn công): dùng phối hợp 3 loại thuốc RHZ, giai đoạn điều trị duy trì (4 tháng sau): dùng phối hợp 2 thuốc RH.

Đây là phác đồ hướng dẫn điều trị chung, tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể có thể điều chỉnh để phù hợp với từng tình trạng bệnh lý.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *