Chiến lược DOTS là gì ?

By | 16/03/2014

Người ta thấy rằng các phác đồ chữa lao mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra đã cho kết quả rất tốt ở những nhóm bệnh nhân nghiên cứu có theo dõi chặt chẽ. Nhưng khi áp dụng các phác đồ này cho cộng đồng thì kết quả không được như các nhóm bệnh được theo dõi chặt chẽ. Nguyên nhân làm cho kết quả kém ở cộng đồng là nhiều người bệnh đã không thực hiện đúng hướng dẫn điều trị.

Năm 1992, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra yêu cầu cho một chương trình chống lao có hiệu quả là phải áp dụng hoá trị ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp gọi tắt là DOTS (DirectlyObserved Treatment Short – course). Nói cụ thể hơn là các bệnh nhân lao phải được điều trị bằng các phác đồ hoá trị ngắn ngày, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cán bộ y tế. Chiến lược DOTS đạt kết quả điều trị cao hơn bất kỳ chiến lược chống lao nào có từ trước đó. Chỉ có DOTS mới giảm được tỷ lệ bệnh lao kháng thuốc và ngăn chặn được bệnh lao trong tình hình hiện nay. Khi áp dụng DOTS cứ 10 bệnh nhân lao thì 9 người khỏi bệnh hoàn toàn. Nếu sử dụng DOTS chữa khỏi cho 85% bệnh nhân lao được phát hiện (phát hiện được 70% số người bệnh theo ước tính) vào năm 2010 thì ít nhất 1/4 số bệnh nhân lao và 1/4 số chết do lao có thể tránh được trong 2 thập niên tới

Theo benhlaophoi.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *