Có bao nhiêu loại vi khuẩn lao ?

By | 18/03/2014

Có thể phân loại vi khuẩn lao theo những phân loại sau

  Phân loại dựa vào khả năng gây bệnh cho người và các động vật:

  Vi khuẩn lao người(M. Tuberculosis Hominis)

  Vi khuẩn lao bò(M.bovis)

  Vi khuẩn lao chim(M. Avium)

  Vi khuẩn lao chuột (M. Microti)

Trong thực tế, người ta dùng phản ứng Niacin để phân biệt vi khuẩn lao người và lao bò. Phản ứng Niacin dương tính hầu như chắc chắn là vi khuẩn lao người.

  Phân loại dựa trên cấu trúc ADN:Đoạn IS 6110 (với 1361 cặp base) chỉ có ở 4 loại Mycobacteria là M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum , M. microti (gọi chung là M. tuberculosis complex), mà không có ở các Mycobacteria khác. Tại khoa vi sinh (B/v lao – BP TW) nhận thấy với chủng vi khuẩn lao Châu Á thì 71% vi khuẩn có từ 5 đoạn IS 6110 trở xuống, trong khi vi khuẩn cổ điển tỷ lệ này là 10% (Nguyễn Văn Hưng, 1999).

  Vi khuẩn kháng cồn kháng toan không điển hình:

Đây là nhóm vi khuẩn có hình thể giống vi khuẩn lao. Khi nhuộm Ziehl – Neelsen cũng bắt màu đỏ của fucsin, có nghĩa là không thể phân biệt được chúng với vi khuẩn lao bằng phương pháp nhuộm soi kính. Trước thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chúng ít gây bệnh ở người, thường chỉ gây bệnh lao ở những bệnh nhân bị bệnh bụi phổi, ghép cơ quan, điều trị corticoid kéo dài… Nhưng hiện nay, ngày càng gặp nhiều gây bệnh lao ở người có HIV/AIDS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *