Khả năng tồn tại của vi khuẩn lao trong điều kiện bên ngoài thế nào?

By | 18/03/2014

Ở điều kiện tự nhiên, vi khuẩn có thể tồn tại 3 – 4 tháng. Trong phòng thí nghiệm người ta có thể bảo quản vi khuẩn trong nhiều năm. Trong đờm của bệnh nhân lao ở phòng tối, ẩm sau 3 tháng vi khuẩn vẫn tồn tại và giữ được độc lực. Dưới ánh nắng mặt trời vi khuẩn bị chết sau 1,5 giờ. Ở  420C vi khuẩn ngừng phát triển và chết sau 10 phút ở 800C; với cồn 900 vi khuẩn  tồn tại được ba phút, trong acid phenic 5% vi khuẩn chỉ sống được một phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *