Nhiễm lao là gì và bệnh lao là gì?

By | 16/03/2014

Nhiễm lao:

Khi  vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, một số bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tiêu diệt, số khác không bị tiêu diệt hòan toàn mà tiếp tục tồn tại trong cơ thể nhưng không biểu hiện ra triệu chứng gì trong phần lớn các trường hợp. Có thể phát hiện tình trạng nhiễm lao thông qua việc xác định sự có mặt của các kháng thể của cơ thể đối với kháng nguyên của vi khuẩn lao, tình trạng này được gọi là nhiễm lao.

 Bệnh lao:

Là tình trạng vi khuẩn lao phát triển và gẩy các triệu chứng trên lâm sàng tại cơ quan gây bệnh, có thể ngay sau lần tiếp xúc với vi khuẩn lao hoặc sau nhiều năm cơ thể ở tình trạng nhiễm lao. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *