Vi khuẩn lao kháng thuốc có gì khác vi khuẩn lao nhậy cảm thuốc?

By | 16/03/2014

Khác với vi khuẩn nhậy cảm thuốc, vi khuẩn lao kháng thuốc có những gen bị đột biến. Hiện nay y học đã biết được các gen mà vi khuẩn đột biến khi kháng với một số thuốc chữa lao. Vi khuẩn kháng với Rifampicin đã đột biến ở gen rpo B; kháng Isoniazid đột biến ở các gen Kat G, inh A, ahp C; kháng Streptomycin đột biến ở các gen rrS, rps L; kháng Pyrazinamid đột biến ở gen pnc A; kháng Ethambutol đột biến gen emb B; kháng quinolone đột biến gen gyr A…

Khi các gen đột biến đã làm giảm thẩm thấu thuốc lao qua màng tế bào vi khuẩn, làm giảm hoặc mất sự kết dính của thuốc lao vào cơ thể vi khuẩn, làm mất enzym đóng vai trò hoạt hoá thuốc. Về cấu trúc, hình thể của vi khuẩn kháng thuốc cũng có những thay đổi, thành vi khuẩn dầy hơn gồm 4 lớp (thêm 1 lớp Peptidoglycolipid ở ngoài cùng) càng làm cho thuốc lao khó thẩm thấu vào cơ thể vi khuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *