Xét nghiệm đờm dương tính sau 2 tháng điều trị tấn công có thể do những nguyên nhân nào?

By | 16/03/2014
  • Việc giám sát điều trị hoặc việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân
  • Chất lượng thuốc lao thấp
  • Liều thuốc sử dụng thấp hơn liều khuyến cáo
  • Phục hồi chậm do tổn thương nặng, vd: tổn thương hang, số lượng lớn vi khuẩn.
  • Bệnh nhân có những bệnh, hoặc tình trạng liên quan dẫn đến tương tác thuốc hoặc ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị
  • Bệnh nhân có thể có tình trạng vi khuẩn lao kháng thuốc do đó không đáp ứng với điều trị thuốc hàng một.
  • Xác vi khuẩn đã chết
  • Vi khuẩn lao không điển hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *