Category Archives: Bệnh máu và bạch huyết

Bệnh máu và bạch huyết

TỔN THƯƠNG PHÓNG XẠ CẤP DO CHIẾU NGOÀI TOÀN THÂN

TỔN THƯƠNG PHÓNG XẠ CẤP DO CHIẾU NGOÀI  TOÀN THÂN     Học viện quân Y –  PGS.TS Hoàng Công Minh 1. Phân loại tổn thương phóng xạ cấp Trong các tài liệu được công bố có nhiều cách phân loại tổn thương phóng xạ cấp. Phân tích những tài liệu sử dụng vũ khí hạt… Read More »

ĐIỀU TRỊ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG HỆ TẠO MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

ĐIỀU TRỊ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG HỆ TẠO MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu           Trong những năm gần đây, ngoài 4 phương pháp cơ bản điều trị ung thư là: Phẫu thuật, xạ trị, hoá trị… Read More »

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

II.TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 2.1- CÁC ĐỘC TÍNH CỦA HOÁ CHẤT Tổng quát, hoá chất điều trị ung thư gây ra ba loại tổn thương sau : – Gây tổn thương các cơ quan tổ chức phân chia nhanh theo cơ… Read More »

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ Bài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 1.1-         Vai trò của điều trị hoá chất trong ung thư Điều trị hoá chất (ĐTHC- Chemotherapy) bắt đầu có từ những năm 1860 khi asenic được sử dụng điều trị bệnh bạch… Read More »