Category Archives: Bệnh nội tiết

HbA1c và ý nghĩa trong chẩn đoán, theo dõi Đái tháo đường

Bình thường trong hồng cầu ở máu có chất vận chuyển oxy gọi là hemoglobin (Hb), chất này có đặc tính kết hợp tự nhiên với đường glucose một cách bền vững, khi đó gọi là HbA1c. Nồng độ HbA1c tỷ lệ thuận với nồng độ đường glucose trong máu nhưng không bị ảnh hưởng… Read More »

TỔN THƯƠNG PHÓNG XẠ CẤP DO CHIẾU NGOÀI TOÀN THÂN

TỔN THƯƠNG PHÓNG XẠ CẤP DO CHIẾU NGOÀI  TOÀN THÂN     Học viện quân Y –  PGS.TS Hoàng Công Minh 1. Phân loại tổn thương phóng xạ cấp Trong các tài liệu được công bố có nhiều cách phân loại tổn thương phóng xạ cấp. Phân tích những tài liệu sử dụng vũ khí hạt… Read More »

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ Bài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 1.1-         Vai trò của điều trị hoá chất trong ung thư Điều trị hoá chất (ĐTHC- Chemotherapy) bắt đầu có từ những năm 1860 khi asenic được sử dụng điều trị bệnh bạch… Read More »