Category Archives: Bệnh thần kinh

CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU TỔN TH­ƯƠNG TỦY SỐNG (PGS.TS. Nguyễn Văn Chương)

Chẩn đoán định khu tổn th­ương tủy sống nhằm xác định vị trí tổn thương trên mặt cắt ngang và trên chiều dọc (chẩn đoán mức tổn th­ương) của tủy sống. I. CHẨN ĐOÁN ĐINH KHU MỨC TỔN TH­ƯƠNG TỦY SỐNG 1. Căn cứ quan trọng phục vụ chẩn đoán Trong thực hành lâm sàng,… Read More »

Hội chứng tăng áp lực nội sọ

HỘI CHỨNG TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ (Intracranial hypertension) GS.TS. Nguyễn Văn Chương (THẦN KINH HỌC – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Văn Chương) Mục tiêu: — Nắm được sinh lý tuần hoàn dịch não tuỷ. — Hiểu được bảng lâm sàng của hội chứng tăng áp lực nội sọ. — Biết cách chẩn đoán hội chứng tăng áp lực nội… Read More »

Hội chứng màng não

HỘI CHỨNG MÀNG NÃO PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện (THẦN KINH HỌC – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Văn Chương) Mục tiêu: — Nắm được sơ lược giải phẫu, sinh lý màng não và dịch não tủy. — Nắm được các triệu chứng cơ bản của hội chứng màng não. — Nắm đuợc các nguyên nhân của hội chứng màng não. 1. Đại… Read More »

Hội chứng thắt lưng cục bộ

1. Đau thắt lưng cấp (lumbago). 1.1. Định nghĩa: Đau thắt lưng cấp là thể đau cấp tính của hội chứng thắt lưng cục bộ (gọi là hội chứng thắt lưng cục bộ cấp tính), chỉ khu trú ở vùng thắt lưng, không kèm theo những dấu hiệu rễ và dây thần kinh, mà căn… Read More »

Hội chứng thắt lưng hông

Đau thắt lưng hông là hội chứng thường gặp trong nhiều bệnh khác nhau của vùng cột sống thắt lưng. Về triệu chứng học, hội chứng thắt lưng hông gồm 2 hội chứng nhỏ hợp thành là hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh