Category Archives: NỘI KHOA

Điện tâm đồ – Cơ sở giải phẫu, sinh lý, mô học của tim và hệ tuần hoàn (Bài 1)

Một số nội dung chính đề cập tới trong bài mà bạn cần phải nắm vì nó có liên quan trực tiếp đến sự hình thành và các biến đổi của điện tim trên điện tâm đồ, ngoài ra các bạn nên đọc tham khảo thêm các phần liên quan trong sách giải phẫu, mô… Read More »

Điện tâm đồ – Bài mở đầu

Trong lĩnh vực y học nói chung đặc biệt khi xem xét tới lĩnh vực về tim mạch, người ta thường nhắc tới Điện tâm đồ,  vậy điện tâm đồ là gì Điện tâm đồ (tiếng Anh: Electrocardiogram) là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển… Read More »

CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU TỔN TH­ƯƠNG TỦY SỐNG (PGS.TS. Nguyễn Văn Chương)

Chẩn đoán định khu tổn th­ương tủy sống nhằm xác định vị trí tổn thương trên mặt cắt ngang và trên chiều dọc (chẩn đoán mức tổn th­ương) của tủy sống. I. CHẨN ĐOÁN ĐINH KHU MỨC TỔN TH­ƯƠNG TỦY SỐNG 1. Căn cứ quan trọng phục vụ chẩn đoán Trong thực hành lâm sàng,… Read More »

Hỏi tiền sử – kĩ năng lâm sàng (Harrison)

Tiền sử, bệnh sử được viết lại phải bao gồm các sự kiện có ý nghĩa y học trong đời sống của người bệnh. Nếu xếp theo trình tự thời gian thì những biến cố gần đây phải được chú ý nhiều nhất.  Tương tự nếu tiếp cận vấn đề theo một hướng thì những vấn đề nổi bật trên… Read More »

NGHIỆM PHÁP BECK

Họ và tên: ……………………………………… Tuổi:……  Giới:….……… Văn hóa:… … Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. Nghề nghiệp:…………………………… Chẩn đoán: ……………… Ngày làm: …/…./20….. Trong bảng này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục, Bạn hãy đọc cẩn thận tất… Read More »

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN

1. Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này được mô tả theo áp dụng lâm sàng chính yếu của thuốc; VD: thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc ổn định khí sắc, thuốc ngủ, thuốc… Read More »

Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt có thể dẫn đến một số kết hợp của ảo giác, ảo tưởng và suy nghĩ bị rối loạn và hành vi. Khả năng của những người có tâm thần phân liệt hoạt động bình thường. Định nghĩa Tâm thần phân liệt là một nhóm các rối loạn não nghiêm trọng,… Read More »