Phân biệt Ảo giác giả và Ảo giác thật trong rối loạn tri giác

By | 24/04/2014

Phân biệt Ảo giác giả và Ảo giác thật trong rối loạn tri giác:

Ảo giác là cảm giác, sự tri giác như có thật về một sự vật hiện tượng không tồn tại trong hiện thực khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của bệnh nhân

1. Ảo giác thật

– Vị trí xuất chiếu thường từ bên ngoài cơ thể

– Bn có thái độ tin tưởng

– Có sự tiếp nhận rõ ràng

VD: Nghe thấy tiếng cóc kêu gầm giường, mặc dù không có cóc nhái ở đó

2. Ảo giác giả

– Vị trí thường ở bên trong cơ thể

– Bn cảm thấy nghi ngờ

– Tiếp nhận mơ hồ

VD: Nghe thấy trong đầu có người bảo phải đánh người

Trong phân biệt chủ yếu dựa vào vị trí xuất chiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *