Qui trình thực hiện nghiệm pháp Atropin

By | 08/03/2017

I. ĐẠI CƯƠNG

Nghiệm pháp Atropin thường được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của hệ thần kinh thực vật (chủ yếu là hệ thần kinh phó giao cảm) lên nút xoang và dẫn truyền nhĩ thất.

II. CHỈ ĐỊNH

1.     Thăm dò chức năng nút xoang.

2.     Thăm dò chức năng nút nhĩ thất.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1.     Dị ứng với Atropin.

2.     Glocom góc hẹp.

3.     Chống chỉ định tương đối khi tần số tim trên 90 chu kỳ/phút.

IV. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện kỹ thuật:

– 01 Bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch.

– 01 kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng nội khoa.

2. Phương tiện:

– Thuốc: Atropin sunfat 1mg.

– Bơm tiêm dùng 1 lần: 5ml, 10ml.

– Máy ghi điện tâm đồ.

– Máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO2 (Monitor).

– Giường bệnh: 01 chiếc.

3. Người bệnh:

– Giải thích cho người bệnh mục đích của nghiệm pháp và người bệnh đồng ý thực hiện nghiệm pháp.

– Nếu có thể ngừng các thuốc tim mạch trước khi làm nghiệm pháp với thời gian bằng 5 lần thời gian bán hủy của thuốc.

4. Hồ sơ bệnh án:hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

– Kiểm tra thủ tục hành chính như phiếu yêu cầu nghiệm pháp.

– Kiểm tra đúng bệnh nhân.

– Tiêm chậm 1mg Atropin sunfat vào tĩnh mạch hiển trong thời gian 2phút.

–  Ghi điện tâm đồ trước khi tiêm Atropin, trong khi tiêm, ngay sau khi tiêm và sau tiêm 2 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1.     Nếu nhịp tim tăng trên 90 chu kỳ/phút thì kết luận Nghiệm pháp Atropin dương tính.

2.     Nếu nhịp tim tăng lên dưới 90 chu kỳ/phút hoặc không tăng thì kết luận Nghiệm pháp Atropin âm tính.

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

Trong qúa trình làm nghiệm pháp có thể gây nhịp tim đập nhanh, dãn đồng tử, khô miệng, đỏ da,… nhưng những tác dụng phụ này thường nhẹ và hết đi nhanh chóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *