Category Archives: Tâm thần

NGHIỆM PHÁP BECK

Họ và tên: ……………………………………… Tuổi:……  Giới:….……… Văn hóa:… … Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. Nghề nghiệp:…………………………… Chẩn đoán: ……………… Ngày làm: …/…./20….. Trong bảng này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục, Bạn hãy đọc cẩn thận tất… Read More »

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN

1. Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này được mô tả theo áp dụng lâm sàng chính yếu của thuốc; VD: thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc ổn định khí sắc, thuốc ngủ, thuốc… Read More »

Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt có thể dẫn đến một số kết hợp của ảo giác, ảo tưởng và suy nghĩ bị rối loạn và hành vi. Khả năng của những người có tâm thần phân liệt hoạt động bình thường. Định nghĩa Tâm thần phân liệt là một nhóm các rối loạn não nghiêm trọng,… Read More »

7 câu hỏi tâm lý tội phạm của FBI

Sở dĩ nó được coi là những câu hỏi kinh dị vì nếu bạn trả lời được 6/7 câu sẽ được liệt vào loại tội phạm kinh điển tiềm năng! Theo 1 nguồn không chính thống, 7 câu hỏi tâm lý mà FBI đã tiến hành đối với những phạm nhân có tâm lý dị… Read More »

RỐI LOẠN TRÍ TUỆ

Trí tuệ được xem như là tổng hợp nhiều mặt khác nhau của quá trình hoạt động nhận thức của con người. Trí tuệ có liên quan đến tất cả các hoạt động tâm thần, đặc biệt là liên quan chặt chẽ với tư duy trong quá trình suy luận, phán đoán, lĩnh hội. Nói… Read More »

RỐI LOẠN HOẠT ĐỘNG CÓ Ý CHÍ

I. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC  Hoạt động có ý chí là một quá trình hoạt động tâm thần có mục đích, trái với bản năng là những phản xạ không điều kiện, bẩm sinh, nhằm duy trì đời sống sinh vật. Ở người bình thường, các hoạt động bản năng bị kìm chế, chỉ… Read More »

RỐI LOẠN TRÍ NHỚ

I. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC VỀ TRÍ NHỚ  1. Định nghĩa:  Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm, tri thức của con người bằng cách ghi nhận, bảo tồn và tái hiện lại chúng dưới dạng biểu tượng, ý niệm và ý tưởng. Như vậy, tri thức không phản… Read More »

RỐI LOẠN TƯ DUY

. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC  Tư duy là một quá trình hoạt động tâm thần phức tạp, là hình thức cao nhất của quá trình nhận thức, có đặc tính phản ảnh thực tại khách quan một cách gián tiếp và khái quát, từ đó ta có thể nắm được bản chất và quy… Read More »

CÁC RỐI LOẠN CẢM GIÁC – TRI GIÁC

I. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC  Tri giác là một quá trình tâm lý, có khả năng tập hợp các đặc tính riêng lẻ của sự vật hiện tượng do các giác quan phản ánh, từ đó chúng ta nhận thức được sự vật và hiện tượng một cách toàn bộ.  Tri giác là mức… Read More »

XỬ TRÍ MỘT SỐ CẤP CỨU TRONG TÂM THẦN HỌC

I.Khái niệm chung về cấp cứu tâm thần a. Những tình huống cấp cứu thường gặp trong tâm thần: – Tất cả những trường hợp cấp cứu chung trong đa khoa: . Bệnh cơ thể nặng : nhiễm trùng, nhiễm độc, bệnh cơ thể nặng khác… . Chấn thương : chấn thương sọ não, gãy… Read More »

RỐI LOẠN Ý THỨC

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ Ý THỨC  1. Theo nghĩa rộng (triết học, giáo dục học, tâm lý học):  a) Định nghĩa:  Ý thức là một hoạt động tổng hợp các quá trình tâm thần khác nhau, có đặc tính phản ánh ở mức cao nhất, toàn diện và chính xác nhất hiện thực khách quan.… Read More »

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM THẦN HỌC

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM THẦN HỌC  – Sức khoẻ cho mọi người là mục tiêu lớn, mục tiêu chiến lược của tổ chức y tế thế giới (WHO), của nhiều quốc gia phát triển và của cả ngành y tế nước ta; và cũng là thước đo chung của mọi xã… Read More »

Phân loại tâm thần học theo ICD 10

Phân loại bệnh tật quốc tế và những vấn đề liên quan đến sức khỏe (tiếng Anh: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, viết tắt ICD) cung cấp mã hóa các bệnh thành những mã ngắn gọn, làm chuẩn cho công tác nghiên cứu và thực hành y học. Không những giúp… Read More »