Phân loại tâm thần học theo ICD 10

By | 12/04/2014
Phân loại bệnh tật quốc tế và những vấn đề liên quan đến sức khỏe (tiếng Anh: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, viết tắt ICD) cung cấp mã hóa các bệnh thành những mã ngắn gọn, làm chuẩn cho công tác nghiên cứu và thực hành y học. Không những giúp ích khi bệnh nhân được chuyển từ nước này sang nước khác (tránh lỗi dịch), ở trong cùng một nước ICD cũng giúp tránh sự hiểu sai do cách dùng từ khác nhau giữa nhân viên y tế do đào tạo bởi các trường khác nhau, hoặc được đào tạo trong các thời kỳ khác nhau.
 
F00-F09: Các rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng
F10-F19: Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất tác động tâm thần
F20-F29: Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn phân liệt và các rối loạn hoang tưởng
F30-F39: Rối loạn khí sắc (cảm xúc)
F40-F48: Các rối loạn bệnh tâm thần có liên quan đến Stress và dạng cơ thể
F50-F59: Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể
F60-F69: Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên
F70-F79: Chậm phát triển tâm thần
F80-F89: Các rối loạn về phát triển tâm lý
F90-F98: Các rối loạn hành vi và cảm xúc khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên
(Phần mềm Tự điển ICD-10 là phần mềm miễn phí dùng để tra cứu mã bệnh theo phân loại quốc tế ICD-10. Chương trình do BS Bảo Phi và BS Hà Thái Sơn biên soạn.
Sử dụng bảng mã Unicode .
Chương trình có các chức năng sau:
+ Tìm kiếm tên bệnh tiếng Việt và tiếng Anh theo mã ICD-10.
+ Tìm kiếm mã ICD-10 theo tên bệnh tiếng Việt hoặc tên bệnh tiếng Anh.
+ Tự điển được biên soạn theo hướng mở. Người sử dụng có thể sửa đổi, thêm hoặc xóa các từ trong tự điển.)
Sưu tầm Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *