Tag : Ảo giác

Home » Posts tagged Ảo giác"

Phân biệt Ảo giác giả và Ảo giác thật trong rối loạn tri giác: Ảo giác là cảm giác, sự tri giác như có thật về một sự vật hiện tượng không tồn tại trong hiện thực khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của bệnh nhân 1. Ảo giác thật – Vị trí ..

Read more