Tag : BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP

Home » Posts tagged BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP"

ĐẠI CƯƠNG BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP TS Nghiêm Thị Minh Châu- Học viện Quân Y   1. Định nghĩa: Bệnh da nghề nghiệp là bệnh da gây ra hay nặng thêm do tác hại của các yếu tố độc hại nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc. 2. Căn nguyên sinh bệnh: Bệnh da ..

Read more