Tag : Chấn Thương

Home » Posts tagged Chấn Thương"

Cơ chế và hình thái thương tích bầm máu do vật tày Ảnh Internet       Cơ chế: Hiện tượng bầm máu do vật tày thường thấy ở dưới da, do tác động của cật tày lên nền xương cứng là dập náp tổ chức dưới da, tổn thương các mạch máu trong trường ..

Read more