Tag Archives: điện tâm đồ

Điện tâm đồ – Cơ sở giải phẫu, sinh lý, mô học của tim và hệ tuần hoàn (Bài 1)

Một số nội dung chính đề cập tới trong bài mà bạn cần phải nắm vì nó có liên quan trực tiếp đến sự hình thành và các biến đổi của điện tim trên điện tâm đồ, ngoài ra các bạn nên đọc tham khảo thêm các phần liên quan trong sách giải phẫu, mô… Read More »