Tag : điện tâm đồ

Home » Posts tagged điện tâm đồ"

Một số nội dung chính đề cập tới trong bài mà bạn cần phải nắm vì nó có liên quan trực tiếp đến sự hình thành và các biến đổi của điện tim trên điện tâm đồ, ngoài ra các bạn nên đọc tham khảo thêm các phần liên quan trong sách giải phẫu, mô ..

Read more

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CẦN NẮM Điện tim đồ (ĐTĐ) là một đường cong, đồ thị tuần hoàn, ghi lại các biến thiên của các điện lực do tim phát ra trong hoạt động co bóp. Điện lực đó rất nhỏ, chỉ tính bằng milivôn nên rất khó ghi. Cho đến năm 1903, Einthoven ..

Read more