Tag : ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

Home » Posts tagged ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT"

II.TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 2.1- CÁC ĐỘC TÍNH CỦA HOÁ CHẤT Tổng quát, hoá chất điều trị ung thư gây ra ba loại tổn thương sau : – Gây tổn thương các cơ quan tổ chức phân chia nhanh theo cơ ..

Read more