Tag Archives: ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

II.TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN DO ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 2.1- CÁC ĐỘC TÍNH CỦA HOÁ CHẤT Tổng quát, hoá chất điều trị ung thư gây ra ba loại tổn thương sau : – Gây tổn thương các cơ quan tổ chức phân chia nhanh theo cơ… Read More »