Tag : điều trị ung thư

Home » Posts tagged điều trị ung thư"

III. ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT TRONG UNG THƯ Bài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu Từ 1896, Beatson đã ghi nhận một số hormon có tác dụng trong điều trị một số bệnh ung thư. Khi vào cơ thể, thuốc gắn với thụ cảm thể nội tiết trên ti lạp thể ..

Read more

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT TRONG UNG THƯ Bài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 1.1-         Vai trò của điều trị hoá chất trong ung thư Điều trị hoá chất (ĐTHC- Chemotherapy) bắt đầu có từ những năm 1860 khi asenic được sử dụng điều trị bệnh bạch ..

Read more