Tag : giám định thương tích

Home » Posts tagged giám định thương tích"

Khi được mời giám định thương tích ở người sống hoặc tử thi, giám định viên cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Ảnh Internet + Thăm khám một cách toàn diện : Với người sống cần phải thăm khám kĩ các cơ quan tổn thương và các cơ quan cần thiết cho đánh giá ..

Read more