Tag : giao trinh xquang

Home » Posts tagged giao trinh xquang"

Cấu trúc cuốn sách có tất cả 21 bài được chia thành 4 phần theo các chuyên ngành của Kĩ thuật Xquang, Kĩ thuật chụp chi trên Kỹ thuật chụp chi dưới Kĩ thuật chụp cột sống Kĩ thuật chụp lồng ngực Trong  mỗi phần trình tự các bài được sắp xếp thành từng chương… ..

Read more