Tag Archives: Kinh Túc Thái Âm Tỳ

Cách nhớ nhanh các đường kinh y học cổ truyền P3

Tiếp theo các phần trước, sau đây mình sẽ giới thiệu hết 10 đường kinh còn lại, 3. Kinh Túc Thái Âm Tỳ: Gồm 21 huyệt Câu chuyện: Một người da trắng (Ẩn Bạch) đến Đại Đô để gặp một người da trắng khác (Thái Bạch), cả 2 cùng dắt nhau đến gặp Công tôn… Read More »