Tag : lâm sàng

Home » Posts tagged lâm sàng"

Chắc hẳn các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 chuẩn bị đi lâm sàng bệnh viện đều bỡ ngỡ buổi đầu tiên khi học lâm sàng của từng môn. Mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ cho các bạn trước khi l..

Read more