Tag : lao phổi

Home » Posts tagged lao phổi"

Ngón tay hay ngóng chân giống hình dùi trống là hình ảnh thường gặp trong các bệnh nung mủ (abces phổi, mủ màng phổi, …) hoặc bệnh tim bẩm sinh, hội chứng cận u.. Bình thường góc phao – móng < 180 độ, khi mất góc phao – móng (>=180 độ) là ngón tay dùi ..

Read more

Mục tiêu  1. Kể được các biện pháp phòng bệnh lao.  2. Trình bày biện pháp phòng bệnh lao ở trẻ em bằng vaccin BCG.  3. Nêu được nội dung hoá học dự phòng bệnh lao.  1. Đại cương  Bệnh lao là một bệnh nhiễm khuẩn, một bệnh lây. Nguyên nhân gây bệnh lao là ..

Read more