Tag : mẹo thi lâm sàng

Home » Posts tagged mẹo thi lâm sàng"

Hôm nay thì lâm sàng về thật là buồn khi kết quả không được như ý muốn, mình vào thầy hoàng trưởng bộ  môn hỏi thi. Dẫu biết là tất cả các kiến thức cần chuẩn bị trước khi đi thi tuy nhiên chắc chắn không ít bạn sẽ không thể làm như vậy được ..

Read more