Tag Archives: Nang Graff

Vỡ nang Graff và GEU vỡ

Cả hai đều là những tối cấp cứu sản khoa, cần có thái độ xử trí cấp cứu kịp thời và chính xác, sau đó mới xác định nguyên nhân gây ra tình trạng cấp cứu đó. Người ta có thể phân biệt 2 trạng thái đó như sau: // Vỡ nang Graff -Bệnh nhân… Read More »