Tag : ngộ độc rượu

Home » Posts tagged ngộ độc rượu"

        1.Biểu hiện của ngộ độc rượu Khi bị ngộ độc rượu, nạn nhân sẽ giảm và mất khả năng vận động tự chủ, không điều khiển được hành vi, nói líu lưỡi, gọi nhầm tên người… Khi cơ thể không còn chuyển hóa được, rượu uống vào sẽ bị nôn ra. ..

Read more