Tag : nhuộm soi trực tiếp

Home » Posts tagged nhuộm soi trực tiếp"

1. Nguyên tắc tiến hành:    Nhuộm Zielh-Neelsen được sử dụng cho nhuộm soi AFB. Chất nhuộm carbol fuchsin (Đỏ Fucsin) dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ gắn hữu cơ với axit mycolic có trong vách tế bào vi khuẩn và không bị mất sau khi tẩy mầu và nhuộm với xanh methylene, tạo hình ..

Read more