Tag Archives: Prothrombin

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN THƯỜNG QUY Có nhiều xét nghiệm sinh hóa được dùng để đánh giá chức năng gan nhưng tùy theo từng bệnh cảnh lâm sàng mà người ta chọn thực hiện những xét nghiệm thích hợp. Các xét nghiệm này có thể được làm lại nhiều lần để đánh giá tiến… Read More »